Skip to main content

Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal

HEM | MENY | Arkiv | Besöksmål | Bildarkiv & föremål | Bilder & album | Diverse | Föremål | Ljud | Nyckelord | Nyheter (Kx, Ka) | Play (film) | System. arkivfört. | Utställningar | År | Kalixforskarnas arkiv

Några digitala Utställningar

Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix

"Valhall Hotell, det nya hotellet i Kalix ligger vid Nytorget, som utgör samhällets blivande centrum och dess inkörsport från den planerade autostradan, riksväg 13". Så beskrivs denna manifesterade framtidstro i sten, betong och trä, byggd av kommunen 1953-55....

...fattigdomen fruktansvärd...

John Stålarm (1899-1970) är född och uppvuxen på soldattorpet i Ytterbyn, Kalix – idag museum. Han är mycket begåvad, samtidigt i samhällets utkant, tidigt faderlös. Han skriver med stor inlevelse och detaljrikedom om fattigdomen i det tidiga 1900-talets Ytterbyn....

Fler digitala utställningar...

Nyheter från ekomuseet

Guidetur: Norrbotten i Gamla stan
Digitala utställningar kommer 2018
Skall ekomuseet permanentas?
Ekomuseet flyttar in helt på Internet Archive
NSD: Ekomuseet inför ett vägval
Norrbottenskuriren: Swedish Lapland lockar rekordmånga
Fler virtuella utställningar
Ny generation utställning och virtuell rundtur
Ekomuseets kulturrum nu klart
Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix

In English: This collection consists of documents from 19th century connected to the forest industry in Kalix valley, in the very north of Sweden. The history also connects to other parts of Sweden and to other parts of the world, because of the over-sea export to Europe and to America. Most of the documents are in Swedish. 

Vad innebär ekomuseet?

1800-talets skogs- och träindustrihistoria ger karaktär åt Kalix älvdal. Älven är ett storslaget kulturminne, som i historien knöt ihop dalgången. Jag vill berätta om detta i ett större sammanhang för besökare, ortsbor och skolungdomar, med hjälp av kulturmiljöer och besöksmål – från herrgård till nybygge, från flottare till träpatron.

Detta är ett ekomuseum med åtskilliga besöksmål i Kalix och Överkalix, ett drygt 40-tal filmer på nätet (mina och andras) och flera utställningar, både online och i fysiskt. Det pekar också ut tre delvis bortglömda utställningar som tidigare producerats av Länsmuseet, vid Vassholmen, Jockfall och Björkfors.

I några av audioguiderna medverkar flera experter från resp. besöksmål, däribland Bengt-Göran Nilsson, Everth Johansson och Thorbjörn Riktig. För utställningarna samarbetar jag bl.a. med Kalix kommun, Ytterbyns hembygdsförening, Filipsborgs herrgård, Björkforsortens intresseförening, Risö hembygds- och bagarstugeförening, m.fl.

Bakgrund

Grosshandlaren Johan Bergman Olson lade som finansman på 1800-talet, en viktig grund för näringar och jobb i dagens Norrbotten – med tydliga kopplingar till Stockholm som central handelsplats. En lång rad träpatroner gick i hans spår i Kalix älvdal, och kunde få hans hjälp med kunskaper, nätverk eller pengar – direkt eller indirekt. De vidareutvecklade affärsmöjligheterna genom att köpa in skog, anlägga ångsågverk och exportera timmer och andra skogsprodukter: Johan August Bergman, David Hummel, Johannes Sällström, Karl Bergbom, P.A. Svanberg, C.O Bergman osv. Deras ångsågar och bolagsskogar sträckte sig från källorna till havet, i både Kalix älvdal och andra älvdalar. Företagen sysselsatte många, samtidigt som den begynnande kapitalismen naturligtvis också skapade nya problem, däribland kring arbetarnas situation.

De gamla originalpappren från patronernas bolag och från Bergman Olsons verksamhet i Stockholm, är historieskrivarens praktiska byggstenar. Bland gammal bokföring och affärsbrev går det att hitta nya sanningar bakom samhällsutvecklingen,eller kanske bakom ett enskilt människoöde bland någon av företagens tusentals anställda. Ännu bättre blir historieskrivningen med tillgång även till en del personlig korrespondens och anteckningar. Tanken med projektet är att tillgängliggöra dessa papper digitalt i ett sammanhang, då ökar naturligtvis möjligheterna dramatiskt attdet verkligen utförs historiska studier.

Kontakt: Magnus Cedergren, mace (at) lysator.liu.se. Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal bedrivs fristående utan formaliserad anknytning till annan organisation utöver här nämnda.


Ekomuseet är medlem av Arbetsam
Ekomuseet har och har haft anslag från Interntfonden, Riksantikvarieämbetet samt Länsstyrelsen i Norrbottens län, samt ekonomiska bidrag från Kalixbygdens forskarförening och Föreningen Johan Bergman Olosons ättlingar.

228
RESULTS
rss


PART OF
Additional Collections
Media Type
199
images
29
texts
Year
1
1913
1
1910
1
1905
1
1897
1
1891
1
1888
More right-solid
Topics & Subjects
223
historisk skogsexport från kalix älvdal
222
kalix avd k fotografier
42
lars svanbergs fotoalbum
28
bergman-olson-almska samlingarna
21
porträtt
20
addebodasamlingen
More right-solid
Collection
More right-solid
Creator
126
bildarkivet
42
lars svanbergs fotoalbum
24
addebodasamlingens bilder
9
bergman-olson-almska samlingarna
4
sjöhistoriska museet
2
addebodaarkivet
More right-solid
Language
224
Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 572
favorite 0
comment 0
Son till Gustaf Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, abel bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 182
favorite 0
comment 0
Abel Bergman balanserar på en cykel, tillsammans med några kamrater på Ultuna
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, ultuna, abel...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 84
favorite 0
comment 0
Bild från Addeboda gård
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, addeboda
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 70
favorite 0
comment 0
Bild från Addeboda gård
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, addeboda
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 93
favorite 0
comment 0
Bild från Addeboda gård
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, addeboda
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 75
favorite 0
comment 0
Bild från Addeboda gård
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, addeboda
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 37
favorite 0
comment 0
Född Amalia Lindgren, gift med Filip Bergman (son till Olof Bergman Olson)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, alma bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 39
favorite 0
comment 0
Hustru till Filip Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, alma bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 45
favorite 0
comment 0
Gift med Filip Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, alma bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 41
favorite 0
comment 0
Gift med Filip Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, alma bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 41
favorite 0
comment 0
Hustru till Filip Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, alma bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 37
favorite 0
comment 0
Hustru till Wilhelm Bergman, född Peyron
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, angelica bergman, angelica...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 138
favorite 0
comment 0
Anna Alm, gift med Carl Alm d.y.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, anna alm
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 192
favorite 0
comment 0
Hustru till Robert Bergman (i sin tur son till Johan Bergman Olson), född Hine, 1823-1890 (nr 42)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, annie...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 44
favorite 0
comment 0
Annie Bergman, Hustru till Robert Bergman, född Hine
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, annie bergman, annie hine
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 60
favorite 0
comment 0
Gift med Robert Bergman, född Brewer
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, annie bergman, annie brewer
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 40
favorite 0
comment 0
Hustru och dotter till Robert Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, sigrid bergman, annie bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 92
favorite 0
comment 0
Astrid Bergman (1870-1852) och Gertrud Bergman (1872-1939)
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, gertud...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 122
favorite 0
comment 0
Hustru till professor Lars Svanberg, född Roth
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, augusta svanberg, augusta roth
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 192
favorite 0
comment 0
född Roth, 1809-1858. Fru till Lars Svanberg i första giftet, i andra giftet med Stierst. (bild 6)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 53
favorite 0
comment 0
Aurora Blixén, enl. uppgift född i Montevideo
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, aurora blixen, blixen
Bilder ur stenströmssamlingen med ättlingar till Johan Bergman Olsons syster Karin, gift Stenström
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, bergman-olson-almska...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 136
favorite 0
comment 0
Bild från Björkfors sågverk i Kalix, 1800-talet.
Topics: historisk skogsexport från kalx älvdal, kalix avd k fotografier, björkfors, björkfors sågverk,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 266
favorite 0
comment 0
Bild från Björkfors herrgård i Kalix, troligen 1800-talet.
Topics: historisk skogsexport från kalx älvdal, kalix avd k fotografier, björkfors, björkfors herrgård
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 120
favorite 0
comment 0
Briggen Paul på en teckning av Elias Sehlstedt, som finns på Waldemarsudde (en gåva från släkten Bergman Olson).
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, briggen paul, paul,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Sjöhistoriska museet
image
eye 89
favorite 0
comment 0
Briggen Paul från Häfverö förd av Kapten J. Jansson. Bilden tillhör Sjöhistoriska museets samlingar.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, briggen paul, paul,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Sjöhistoriska museet
image
eye 101
favorite 0
comment 0
Text på tavlan: 22 Januari 1838 bey die Insel Corso. T. Pedersen pinx. Kopia av bild från Sjöhistoriska museet.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, briggen svea, svea
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Sjöhistoriska museet
image
eye 126
favorite 0
comment 0
Sjöhistoriska museets beskrivning: Briggen Svea visande babords sida. Svart skrov med vit list. Fyra synliga kanoner. Styrbords ledsegel satta. Gaffelfock och storsegel uppgigade. Tvåtungad svensk flagg med äldre unionsmärke under gaffeln. Fartygsfakta Svåra läster 78. Reg.nr.Sthlm nr 29 (SE, 1839). Kopia av bild från Sjöhistoriska museet.
Topics: historisk skogesxport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, briggen svea, svea
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Sjöhistoriska museet
image
eye 101
favorite 0
comment 0
Svea af Stockholm Cap:tn A.G. Brunstedt, tecknad av And. Lind 1850. Kopia av bild från Sjöhistoriska museet.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, briggen svea, svea
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 50
favorite 0
comment 0
Abel Bergman (1868-1933), David Bergman (1875-1916) och Emanuel ("Manne") Bergman (1876-1933)
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, abel...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 49
favorite 0
comment 0
Bild på Carl Alm d.y.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, carl alm d.y., carlm alm
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 52
favorite 0
comment 0
Carl Alm d.ä, svärson till Johan Bergman Olson och gift med Henrika
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, carl alm d.ä., carl alm
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 64
favorite 0
comment 0
Carl Alm d.ä., grosshandlare och gift med Henrika Alm, född Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, carl alm d.ä., carl alm
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
image
eye 77
favorite 0
comment 0
Grosshandlaren Carl Alm d.ä. tillsammans med sonen Carl Alm d.y.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, carl alm, carl alm d.y., carl...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 47
favorite 0
comment 0
Präst och son till Johan Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, carl bergman, carl henrik...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 50
favorite 0
comment 0
Son till Johan Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, carl bergman, carl henrik...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 157
favorite 0
comment 0
Magister Carl Henrik Bergman (nr 41), son till Johan Bergman Olson, hovpredikant
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, carl...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 94
favorite 0
comment 0
Präst och son till Johan Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, carl bergman, carl henrik...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 313
favorite 0
comment 0
Carl Henrik Bergman, prästvigd och ogift son till Johan Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, carl bergman, carl henrik...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 36
favorite 0
comment 0
Prästvigd son till Johan Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, carl bergman, c.h. bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
image
eye 103
favorite 0
comment 0
Carolina Bergman (född Törnqvist) i interiör Grytnäs
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, carolina bergman, carolina...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 188
favorite 0
comment 0
1843-1912, gift Winberg (nr 15)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 51
favorite 0
comment 0
Hustru till Olof Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, charlotta bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 32
favorite 0
comment 0
Olof Bergman Olsons hustru Charlotta
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, charlotta bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 32
favorite 0
comment 0
Hustru till Olof Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, charlotta bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 184
favorite 0
comment 0
1814-86
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, clara...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 208
favorite 0
comment 0
1823-1904 (nr 30)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 31
favorite 0
comment 0
En cykel-sextett på Ultuna. Sannolikt är detta elever, varav den nere till höger är Abel Bergman.
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, ultuna, abel...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 43
favorite 0
comment 0
En cykel-sextett på Ultuna. Sannolikt är detta elever, varav den nere till höger är Abel Bergman.
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, ultuna, abel...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 40
favorite 0
comment 0
David Bergman (1875-1916) i mitten omgiven av Ivar Höök och Thunberg
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, david...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 166
favorite 0
comment 0
Träpatron verksam i Kalix
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, david hummel
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 79
favorite 0
comment 0
David Bergman (1875-1916) och Emanuel ("Manne") Bergman (1876-1933)
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, david...
Diverse porträtt
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, porträtt, bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 187
favorite 0
comment 0
1821-87
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, ebba...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 81
favorite 0
comment 0
Ebba Wetterdal, född 1851
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, ebba...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 193
favorite 0
comment 0
1812-93
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, edla...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 235
favorite 0
comment 0
Banco-commissarie, 1808-1893, bror till Henrika Bergman, fadern läkaren Henrik Deutsch (nr 37)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 35
favorite 0
comment 0
Bror till fru Henrika Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, emanuel deutsch
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 84
favorite 0
comment 0
Bror till Henrika Bergman (född Deutsch)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, emanuel deutsch
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 61
favorite 0
comment 0
Emil Bergman tillsammans med hustru Amalia, född Rundeberg. Emil är son till Johan Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, emil bergman, amalia runeberg,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 229
favorite 0
comment 0
Son till Johan Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, emil bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 54
favorite 0
comment 0
Son till Johan Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, emil bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 172
favorite 0
comment 0
Son till Johan Bergman Olson, 1840-1900 (nr 43)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, emil...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 44
favorite 0
comment 0
Emil och Amalia Bergman (född Rundeberg) tillsammans med döttrarna Maria och Thyra.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, emil bergman, amalia bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 47
favorite 0
comment 0
Ernst Lundström (1871-1922) och Gertrud Lundström, född Bergman (1872-1939) med barnen Hjalmar född 1903 och Ingegerd född 1905
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, ernst...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 116
favorite 0
comment 0
Dotter till Henrika Alm
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, ester alm
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 185
favorite 0
comment 0
(nr 20)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
image
eye 97
favorite 0
comment 0
Familjegraven på Kalix kyrkogård över Johan Bergman Olsons föräldrar
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, kalix kyrka, kalix kyrkogård,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
image
eye 144
favorite 0
comment 0
Tavla föreställande familjen Bergman Olson, runt 1840. Målad av Rosenbrock
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, johan bergman olson, johan...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 29
favorite 0
comment 0
Son till Olof Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, filip bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 28
favorite 0
comment 0
Son till Olof Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, philip bergman, filip bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 25
favorite 0
comment 0
Son till Olof Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, filip bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 38
favorite 0
comment 0
Filip Bergman med hustru Alma
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, filip bergman, alma bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 67
favorite 0
comment 0
Projektet behöver hjälp att identifiera detta fotografi. Är detta taget vid Filipsborg (ett förslag som har framförts), eller kanske någon helt annanstans? Vem föreställer bilden, eller vilka?
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier
Ett fotoalbum från släkten Bergman, vars exakta ägare är okänd
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, bergman, fotoalbum...